Arvoverkot


Miten eri organisaatiot voivat toimia yhdessä ja tuottaa arvoa asiakkaillemme? Olisiko jo aika unohtaa sana alihankkija ja siirtyä käyttämään joka tilanteessa yhteistyökumppani?Verkos...

Miten eri organisaatiot voivat toimia yhdessä ja tuottaa arvoa asiakkaillemme? Olisiko jo aika unohtaa sana alihankkija ja siirtyä käyttämään joka tilanteessa yhteistyökumppani?

Verkostoituminen tai arvoverkkojen kautta arvon tuottaminen asiakkaille on valinta, jota on syytä pohtia. Valitsemmeko yhteistyön vai kilpailun?

Jos valitsemme kilpailun, niin toisen menesty on toisen tappio. Kilpailussa arvo tuotetaan asiakkaalle yksin. Toinen valinta on yhteistyö, jossa on mahdollisuus menestyä yhdessä ja tuottaa enemmän arvoa asiakkaille. Riippuu täysin tilanteesta, kumpi on järkevämpi valinta.

Mitkä tekijät taas mahdollistavat yhteistyön?

Ainakin siihen on yhteydessä keskinäinen luottamus, joka yleensä lähtee kahden ihmisen välisestä luottamuksellisesta suhteesta laajeten sitten syvällisempään organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.

Muutamia luottamuksen määritelmiä, joita voi varsin hyvin soveltaa yhteistyön yhteydessä.

Luottamus on niin laaja kuin suhteen toinen osapuoli voi uskoa, että toinen ei käytä toisen haavoittuvuutta hyväkseen (Morrow, Hansen, Pearson 2004).

Luottamus on sitä, että voi luottaa lupauksiin sekä sitoumuksiin ja että teot tukevat sanoja (prof Risto Harisalo).

Ihmisen aivojen toiminta ja yhteistyö; Mitä neurotieteillä on annettavaa tähän ilmiöön?

Organisaatioiden välisissä yhteistyösuhteissa toimivat samat lainalaisuudet kuin ihmisten välisissä suhteissa yleensäkin. D.Rock:in tutkimusten perushavainto on se, että aivot hakevat palkintoa ja kavahtavat uhkaa. Jos toisen yhteistyökumppanin statusasemaa alennetaan, niin silloin tilanne koetaan uhkaavana. Muita uhkia ovat esimerkiksi epävarmuus siitä, voiko kumppaniin luottaa, toinen osapuoli sitoo ja määrittelee liikaa toimintaa, kokemus siitä, että olemme tekemisissä epäluuloisten ihmisten kanssa sekä epäoikeudenmukaisuus esimerkiksi taloudellisten seikkojen suhteen.

Yksi, ehkä tärkein ilmiö, joka vaikuttaa yhteistyöhön ja sen pysyvyyteen, on identiteetti. Jos toisen osapuolen identiteettiä koitetaan hävittää tai murentaa, niin se johtaa yleensä peruuttamattomiin seurauksiin eli luottamuksen taseen heikkenemiseen ja jopa luottamuksen täydelliseen menettämiseen.  Yhteistyö ei anna enää mitään muuta kuin ehkä taloudellisen arvon, jos sitäkään pitkällä aikavälillä.

Arvoa asiakkaalle tuottavassa yhteistyösuhteessa keskeiset teemat ovat:

Status—kaikkien osapuolten arvostaminen

Varmuus – ennustettava ja luotettava toiminta, varmuus tulevaisuudesta

Autonomia – osapuolten riittävä itsemääräämisoikeus, hallinnan tunne

Yhteenkuuluvuus – sama arvopohja, yhteenkuuluvuuden tunne

Oikeudenmukaisuus – kaikkien osapuolten oikeudenmukainen kohtelu esimerkiksi taloudellisten näkökulmien yhteydessä.


Nämä samat teemat ilmenevät osittain myös Deci & Ryanin sisäisessä motivaatioteoriassa:

Vapaaehtoisuus – osapuolten riittävä itsemääräämisoikeus

Osaaminen – kummankin osapuolen osaamisen ja kyvykkyyden kunnioittaminen

Merkitys – yhteisellä työllä on suurempi merkitys kuin yksittäisellä toimijalla

Yhteenkuuluvuus – sama arvopohja, yhteenkuuluvuuden tunne, yhteistyön arvo molemmille

 

JT

 

 

0
Feed