Huippuorganisaation oppimisstraegia osa 1


Mitkä ovat ne elementit ja tekijät, joita tulee edistää, jotta oppimisesta tulisi jäljittelemätön kilpailuetu? Voisihan tuossa olla järkeäkin ja ehkä johto päättää kokeilla oppimista ...

Mitkä ovat ne elementit ja tekijät, joita tulee edistää, jotta oppimisesta tulisi jäljittelemätön kilpailuetu? Voisihan tuossa olla järkeäkin ja ehkä johto päättää kokeilla oppimista korostavaa johtamista. Henkilöstöä pyritään ohjaamaan itseohjautuvuuteen ja osallistamaan toiminnan kehittämiseen. Tekeminen tuntuu jäiden polttelulta ja henkilöstöä on vaikeaa saada mukaan uudenlaiseen toimintatapaan. Kuukauden jälkeen palataan vanhaan malliin, jossa päätökset tulevat ylhäältä ja tekeminen jatkuu kuten ennenkin – turvallista ja hallittavaa.

Ymmärrämmekö organisaation kokonaistilannetta? Kuinka pitkään johtaminen on passivoittanut henkilöstöä. Mikä on henkilöstön päätösvalta oman työnsä sisältöön ja niihin liittyviin toimintatapoihin – jopa toiminnan kehittämiseen liittyvin investointeihin? Kulttuurin uudistaminen on usean vuoden projekti eli ns. kampanjoilla kokonaisuutta on melkein mahdotonta uudistaa. Hetken hurmoksen jälkeen palataan vanhaan ja jatketaan kuten ennenkin.

Mitä sitten tulisi ymmärtää ja korostaa sekä soveltaa käytännössä oppimisstrategiaan liittyen?

Aikakin siihen kuuluu se, että johto ja henkilöstö ymmärtävät ja soveltavat käytännössä oppimisen lainalaisuuksia. Oppimisen merkitystä korostetaan ja se siirtyy mahdollisimman lähelle työtä. Organisaatio toteuttaa niin sanottua henkisen kasvun logiikkaa, jossa etsitään oppimisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. Perusfilosofiana on se, että ongelmat ovat oppimisen mahdollisuus, jolloin jokaisella on oikeus, mahdollisuus ja velvollisuus osallistua ongelmien ratkaisuun. Kaikkia asioita ei voi opettaa, ne täytyy omaksua ja oppia.

Toinen keskeinen seikka on tiedon ja tietoisuuden läpinäkyvyys. Ilman tätä päätöksenteko on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Henkilöstön tulee tietää, muistaa ja ymmärtää toiminnan kokonaisuus, jotta valinnat ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä. Funktionaalinen ajattelutapa sokeuttaa ja aiheuttaa häiriöitä virtaustehokkuuteen.

Huippuorganisaation oppimisstrategian keskiössä ovat siis seuraavat merkittävät teemat: oppimisen ymmärtäminen ja soveltaminen, henkisen kasvun logiikka sekä tietoisuus, kokonaisuuden ymmärtäminen.

Käytännön rakenteista ja toimintavoista seuraavassa blogissa lisää…

0
Feed