Opi näkemään kokonaisuus; Value Stream Mapping


Avainsanat: Value Stream Mapping, arvovirta, visuaalisuus, arvon tuottamisen arkkitehtuuri, LEAN -filosofiaTaustaaArvon tuottamisen arkkitehtuurin tausta on Toyota Motor Companyn käyt...

Avainsanat: Value Stream Mapping, arvovirta, visuaalisuus, arvon tuottamisen arkkitehtuuri, LEAN -filosofia

Taustaa

Arvon tuottamisen arkkitehtuurin tausta on Toyota Motor Companyn käyttämä visuaalinen kuvaustapa, jossa on tuotu näkyväksi materiaalien ja informaation virtaus. Tärkeätä on ymmärtää ja nähdä kuinka virtaus toimii ja tunnistaa siinä esiintyvät ongelmakohdat.

Kirjassaan LEAN Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen 2010 Kari Tuominen mainitsee johdannossaan seuraavaa (muokattu):

Virtaus on LEAN –organisaation tärkein periaate. Virtaustehokkuuden saavuttaminen pakottaa ottamaan käyttöön ja ymmärtämään monien muiden LEAN työkalujen ja toimintamallien soveltamista käytännössä.

Prosessien virtauksen kehittäminen tuo esille väistämättä ongelmakohdat nimenomaan kokonaisuuden näkökulmasta. Näin syntyy paine ratkaista ongelmat, joka haastaa organisaation ja sen henkilöstön ajattelemaan ja kehittämään työtään.

LEAN – filosofiassa tehdään tarkoituksenmukaisia asioita asiakkaan näkökulmasta. Tärkeintä on siis ymmärtää arvon käsite, tunnistaa se työ, joka tuottaa arvoa asiakkaille ja karsia kaikki lisäarvoton työ. LEAN on 20% työkaluja ja toimintamalleja ja 80% ajattelutapaa. Oppiminen ja aivojen aktiivinen käyttö on keskeinen osa organisaation toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Koneita ja laitteita voi ostaa rahalla, mutta oppiminen ja aivojen käyttö organisaation toimintatapojen kehittämisessä ei maksa mitään – päinvastoin se on myös hyvä asia yksilön näkökulmasta.

LEAN on ehkä tehokkain tällä hetkellä tunnettu tapa kehittää organisaation kyvykkyyttä, osaamista, tekemiseen liittyvää asennetta sekä yrityskulttuuria!

Arvovirtakuvaus – Value Stream Mapping

Lyhenne VSM tulee sanoista Value Stream Mapping, jossa tärkein periaate on nähdä, tehdä visuaaliseksi se, kuinka arvo tuotetaan asiakkaalle. VSM:llä on useita tasoja:

  1. Strateginen taso, jossa kuvataan esimerkiksi se, miten arvo tuotetaan asiakkaalle eri organisaatiorajojen yli.
  1. Operatiivinen taso, jossa kuvataan vaikkapa tuotantolaitoksen tuotannon kulku.
  1. Toimintojen taso, jossa kuvataan se, miten esimerkiksi tuotantosolut toimivat jossain tilassa. 

VSM ajattelu uudistaa parhaassa tapauksessa organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa ja organisoitumistaan funktionaalisesta maailmasta horisontaaliseen.

Kaikki lähtee asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä

Tärkeitä kysymyksiä ovat seuraavat:

Minkä ongelman / tarpeen organisaatio tyydyttää? Tärkeitä kysymyksiä ovat siis:

Mitä asiakas haluaa?

Milloin asiakas haluaa?

Millaisia määriä asiakas haluaa?

Minne asiakas haluaa?

Value Streamit tuottavat nämä tuotteet tai palvelut yli funktioiden.

Tiedon eli informaation virtaus on erittäin tärkeää, jotta value streamit toimisivat mahdollisimman virtaustehokkaasti.

Tietovarastoon kerätään organisaation toiminasta keskeinen tieto / data, joka auttaa seuraamaan sitä, miten organisaatio tuottaa arvoa asiakkaille.

Communication Cell on olennainen osa eri funktioiden välistä vuorovaikutusta ja tiedon käsittelyä. Näissä foorumeissa käsitellään ja kehitetään toimintaa yhä sujuvammaksi systemaattisesti esimerkiksi kerran viikossa.

Lopuksi 

Jos et pysty kuvaamaan sitä, mitä olet tekemässä Value Streamina / arvovirtana, et todennäköisesti tiedä, mitä olet tekemässä. Value Stream Mappig auttaa selventämään arvon tuottamisen arkkitehtuurin kokonaisuutta.

VSM ei ole vain prosessikuva vaan sen kautta opitaan näkemään kokonaisuuksia, kehittämään toimintaa systemaattisesti, opitaan ratkomaan ongelmia sekä osallistetaan henkilöstö kehittämään toimintaa tietoisesti, jolloin oppiminen on organisoitunutta prosessien jatkuvaa parantamista.

0
Feed