Opi näkemään kokonaisuus; Value Stream Mapping 2


Arvon tuottamisen arkkitehtuuri auttaa organisaatiota näkemään sen kokonaisuuden, jolla arvo asiakkaalle tuotetaan. Ilman tätä ymmärrystä ja siihen liittyviä standardeja jatkuvaa para...

Arvon tuottamisen arkkitehtuuri auttaa organisaatiota näkemään sen kokonaisuuden, jolla arvo asiakkaalle tuotetaan. Ilman tätä ymmärrystä ja siihen liittyviä standardeja jatkuvaa parantamista ei ole olemassa. Jos toimivia standardeja ei ole olemassa, niin kehittämisen pohja liikkuu koko ajan. Tässä täytyy huomioida se, mitä standardin määritelmä jatkuvan parantamisen viitekehyksessä tarkoittaa? Se on paras tällä hetkellä tunnettu tapa tehdä tämä työ. Kun ymmärrämme asiasta lisää ja kehitämme toimintatapaa koko ajan, niin uusi standardi voi olla käytössä jo ensi viikolla. Jatkuva parantaminen on ajattelutapa, mindset, jossa haastetaan yksilö ja organisaatio kehittämään toimintatapoja joka päivä. Näin myös johtajuus ja johtaminen uudistuu oppimisen edistämiseksi sekä mahdollistamiseksi.

Yksi jatkuvan parantamisen systemaattinen metodi on P,D,S,A; suunnittele, toteuta, arvioi ja opi, vakiinnuta eli ns. Demingin ympyrä. Tämän toimintatapaan liittyvien työkalujen tinkimätön noudattaminen auttaa organisaatiota organisoimaan oppimisen sekä kehittämään toimintaansa jatkuvasti kohti tavoitetilaa. Tässä ovat systeemin alkuehdot, jolloin kokonaisuus tuottaa todennäköisesti haluttuja tuloksia pitkällä aikavälillä. Kyseessä oppimisprosessi, jossa opitaan lisää siitä, miten arvoa on mahdollista tuottaa asiakkaalle. Jos tämä on syvällä organisaation DNA:ssa eli kulttuurissa, niin se tuottaa kilpailuetua, jota on mahdotonta kopioida.

 

Käytännössä Value Stream Mapping toteutetaan seuraavalla tavalla / toteuttajana ns. Mapping Team:

 

  1. Määritellään mikä on kehittämisen kohde ja kerätään kohteesta (Scope) riittävä määrä etukäteistietoa. Tämä vaihe kestää noin 4 viikkoa.
  2. Kuvataan nykytila / Miten homma toimii nyt? (Current State VSM)
  3. Kuvataan tuleva tila / Miten olisi järkevä toimia? (Future State VSM)
  4. Suunnitellaan matka tulevaan tilaan (Transformation Plan)

 

Vaiheet 2,3 ja 4 tulee tehdä yhden viikon aikana.

 

  1. Mapping Team johtaa ja toteuttaa P,D,S,A – syklejä kohti tulevaa tilaa Transformation Planin mukaan pitäen projektikokouksia vähintään kerran viikossa. Jo kahdeksan viikon aikana tulee saada näkyviä tuloksia aikaiseksi – kannattaa kokeilla!

 

JT

0
Feed