Toimintaympäristö muuttuu ja johtaminen sen myötä


Heikkilä & Heikkilä ovat kuvanneet kirjassaan Innovatiivisuutta etsimässä johtamisnäkemykseen vaikuttavia tekijöitä seuraavasti (tekstiä on mukailtu):Jatkuvan ennustettavissa olevan k...

Heikkilä & Heikkilä ovat kuvanneet kirjassaan Innovatiivisuutta etsimässä johtamisnäkemykseen vaikuttavia tekijöitä seuraavasti (tekstiä on mukailtu):

Jatkuvan ennustettavissa olevan kasvun aikoina työorganisaatioissa tarvittiin johtajiksi kaavamaisen ja byrokraattisen järjestyksen luojia – kohdattava todellisuus pyritään muuttamaan lineaariseen kaavaan sopivaksi.

Olemmeko siirtyneet selkeästä loogisesta maailmasta psykologiseen maailmaan? Tunnistamattomat tilanteet, niiden sietäminen sekä mahdollisuuksien löytäminen / näkeminen ovat olennaisia kyvykkyyksiä.

Management-orientoituneissa kulttuureissa palkitaan ja suositaan kontrolloitua ja stereotypistä kehässä pyörimistä, josta ei näy olevan ulospääsyä. Tuntuu kuin hankittuja kokemuksia ei reflektoitaisi tai kyseenalaistettaisi lainkaan. Muotoseikkoja korostetaan ja niiden parissa näperrellään pikkutarkasti operatiivisella tasolla.

Leadership –orientoitunut kulttuuri mahdollistaa uudistumisen, koska yksilöillä, tiimeillä ja organisaatiolla on vahva tarttumapinta kohdattuun todellisuuteen. Tärkeitä avainteemoja ovat: johtava filosofia, visio, jatkuva oppiminen, ihmisen mielen ymmärtäminen, joustavat prosessit, asiakkaan näkemyksen ymmärtäminen, ihmisen motivaatiojärjestelmän huomioiminen …

0
Feed