Virtaustehokas oppimisprosessi


Miten oppiminen on organisoitu organisaatiossanne? Puhutaanko osaamisen kehittämisestä vai ehkä dynaamisemmasta ilmiöstä eli oppimisen johtamisesta? Validi oppiminen sisältyy työn ja ...

Miten oppiminen on organisoitu organisaatiossanne? Puhutaanko osaamisen kehittämisestä vai ehkä dynaamisemmasta ilmiöstä eli oppimisen johtamisesta? Validi oppiminen sisältyy työn ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen arjessa joka päivä. Tämä kehittäminen mahdollistuu vasta sen jälkeen, kun työn perustekemiselle on löydetty ja asetettu järkevät standardit. Ilman näitä standardeja kehittämisen pohja ei ole vakaa. Melkoisen usein kohtaa tilanteita, että työn perusstandardien puuteiden vuoksi työstä on muodostunut kaaos, jossa päivittäinen selviytyminen on tärkeämpää kuin oppiminen. Oppimiselle ei jää tilaa – aivot voivat lukkiutua taistele tai pakene tilaan.

Konstruktivistisen ajattelumallin taustalla on ajatus, jonka mukaan vasta ajattelumallien kehittymisten kautta toiminta ja koko organisaatio voi kehittyä. Nämä oppimisen metataidot ovat olennainen osa uudistuskykyisen organisaation kulttuuria.

On ymmärrettävä, että oppiminen etenee syklisesti suhteessa aikaan, jolloin ilmiöistä otetaan haltuun ensin perustiedot, jonka jälkeen on mahdollista ymmärtää enemmän harjoitellen ja kokeillen pienin askelin työyhteisössä. Näiden kokeilujen avulla opitaan lisää ja kehitetään toimintatapoja yhä tehokkaimmiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että henkilöstö joutuisi suuremman työkuorman alle vaan sitä, että työ tehdään vähemmällä vaivalla fiksummin.

Ehkä yksi kiireisimmistä tehtävistä organisaatioissa on luoda rakenteet, joissa ihmisten on mahdollista oppia.

0
Feed